Prev | Theme Gallery - Trains, Plans and Automobiles | Next


Cliff Takemoto: Ferrari 250 GTO at 1977 Monterey Historic Auto Races

Cliff Takemoto: Ferrari 250 GTO at 1977 Monterey Historic Auto Races